WWW.ALKOHOLIZM.XMC.PL

Fazy rozwoju alkoholizmu

Fazy alkoholowe to określenie czterech etapów, na jakie można podzielić wpływ alkoholu na organizm człowieka. Warto zaznaczyć, że osoby różnie reagują na alkohol i mogą przechodzić przez poszczególne fazy w inny sposób, w zależności od indywidualnych predyspozycji oraz ilości i szybkości spożywania alkoholu.