WWW.ALKOHOLIZM.XMC.PL

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień oraz przykładowe programy profilaktyczne w Polsce. Zwalczanie uzależnień jest zadaniem niezmiernie trudnym i jak wskazuje praktyka jest wiele form rzeczywiście skutecznych. Ponadto zachodzące w naszym kraju zmiany ustrojowe powodują, iż zainteresowanie zjawiskiem nieco osłabło, stąd zmniejszył się zakres działań profilaktycznych, prewencyjnych i wychowawczo- terapeutycznych, co warunkowane jest ograniczeniem możliwości finansowych państwa i przesunięciem […]

Fazy rozwoju alkoholizmu

Fazy alkoholowe to określenie czterech etapów, na jakie można podzielić wpływ alkoholu na organizm człowieka. Warto zaznaczyć, że osoby różnie reagują na alkohol i mogą przechodzić przez poszczególne fazy w inny sposób, w zależności od indywidualnych predyspozycji oraz ilości i szybkości spożywania alkoholu.

Objawy Cechy Typy Alkoholizmu

Zjawisko alkoholizmu w Polsce jest aktualne od wielu lat, jednak stosunkowo niedawno zaczęto je traktować nie jako społeczną normę, dobry polski zwyczaj, a problem, którego skutki dotykają nie tylko osoby uzależnione, ale i ich najbliższych oraz dalsze otoczenie – osoby w jakiś sposób zależne od alkoholika. Jest to problem społeczny, gdyż jego skutki odczuwa cale […]

Tagi : ,

Poglądy na temat alkoholizmu

Poglądy wielu autorów na problem alkoholizmu są rozmaite, a próby wypracowania kompleksowego podejścia do tych spraw postawiły pod znakiem zapytania celowość stosowania terminu „alkoholizmu”. Okazało się, bowiem, że termin ten w rożnych kontekstach oznacza różne zjawiska: jedni jako „alkoholizm” traktowali chorobę alkoholową albo zespół uzależnienia od alkoholu