WWW.ALKOHOLIZM.XMC.PL

Profilaktyka uzależnień

Zwalczanie uzależnień jest zadaniem niezmiernie trudnym i jak wskazuje praktyka jest wiele form rzeczywiście skutecznych. Ponadto zachodzące w naszym kraju zmiany ustrojowe powodują, iż zainteresowanie zjawiskiem nieco osłabło, stąd zmniejszył się zakres działań profilaktycznych, prewencyjnych i wychowawczo- terapeutycznych, co warunkowane jest ograniczeniem możliwości finansowych państwa i przesunięciem głównych punktów zainteresowania na sprawy gospodarcze.

Fazy rozwoju alkoholizmu

Fazy alkoholowe to określenie czterech etapów, na jakie można podzielić wpływ alkoholu na organizm człowieka. Warto zaznaczyć, że osoby różnie reagują na alkohol i mogą przechodzić przez poszczególne fazy w inny sposób, w zależności od indywidualnych predyspozycji oraz ilości i szybkości spożywania alkoholu.

Objawy Cechy Typy Alkoholizmu

Zjawisko alkoholizmu w Polsce jest aktualne od wielu lat, jednak stosunkowo niedawno zaczęto je traktować nie jako społeczną normę, dobry polski zwyczaj, a problem, którego skutki dotykają nie tylko osoby uzależnione, ale i ich najbliższych oraz dalsze otoczenie – osoby w jakiś sposób zależne od alkoholika. Jest to problem społeczny, gdyż jego skutki odczuwa cale… Czytaj dalej Objawy Cechy Typy Alkoholizmu

Tagi : ,

Poglądy na temat alkoholizmu

Poglądy wielu autorów na problem alkoholizmu są rozmaite, a próby wypracowania kompleksowego podejścia do tych spraw postawiły pod znakiem zapytania celowość stosowania terminu „alkoholizmu”. Okazało się, bowiem, że termin ten w rożnych kontekstach oznacza różne zjawiska: jedni jako „alkoholizm” traktowali chorobę alkoholową albo zespół uzależnienia od alkoholu