WWW.ALKOHOLIZM.XMC.PL

Objawy Cechy Typy Alkoholizmu

Zjawisko alkoholizmu w Polsce jest aktualne od wielu lat, jednak stosunkowo niedawno zaczęto je traktować nie jako społeczną normę, dobry polski zwyczaj, a problem, którego skutki dotykają nie tylko osoby uzależnione, ale i ich najbliższych oraz dalsze otoczenie – osoby w jakiś sposób zależne od alkoholika. Jest to problem społeczny, gdyż jego skutki odczuwa cale społeczeństwo.

Alkoholizm traktuje się dzisiaj jako chorobę, co powoduję zmianę stosunków wobec alkoholika, eliminując moralną jego ocenę, a traktując go jako osobę chorą, która potrzebuje leczenia i pomocy płynącej z zewnątrz. Jest też traktowana jako choroba woli, co wynika z siły uzależnienia. Alkoholik nie ma szansy kontrolować swojego picia i nie jest to wina jego słabego charakteru, ale istota i siła choroby.

Alkoholizm zalicza się do zjawisk z zakresu patologii społecznej, w ujęciu klinicznym i psychologicznym traktowany jest jednak szczególnie, gdyż stanowi przypadek toksykomanii tolerowanej. Pogłębia to destrukcyjny charakter uzależnienia, pośrednio warunkując fakt, iż chory nie uświadamia sobie własnego problemu z alkoholem, bowiem nie dostrzega u siebie niepokojących jego objawów, ani też zagrożeń stąd wypływających, a ponadto nie ma świadomości konieczności podjęcia leczenia, którego najczęściej odmawia.

Objawy i cechy alkoholizmu

Alkoholizm uznany za chorobę, charakteryzuje się kilkoma specyficznymi cechami:
Jest chorobą nieuchronnie postępującą,
Jest chorobą nieuleczalną,
Jest chorobą chroniczną i prowadzącą do śmierci,
Jest chorobą podstawową i pierwotną.
Symptomy choroby alkoholowej to przede wszystkim zmiana tolerancji na alkohol, objawy abstynencyjne, subiektywne poczucie łaknienia alkoholu, koncentracja życia wokół picia, utrata kontroli nad piciem oraz objawy ostrzegawcze, które stanowią podstawę tzw. Patologicznego wzoru picia.

Cechy osób uzależnionych od alkoholu

Do podstawowych cech alkoholika zalicza się to, że alkoholik traci kontrolę nad tym ile, jak i kiedy pije, jego picie odbija się na nim samym i jego środowisku, występuje on przeciw społecznym normom, tradycjom i zwyczajom spożywania alkoholu. Alkoholizm, który zaliczany jest do choroby powoduje, że alkoholik jest jednostką chorą, więc wymaga leczenia i pomocy z zewnątrz, oraz traci on kontrolę nad przebiegiem swojej relacji z alkoholem.

Typy alkoholizmu

Prekursorem traktowania alkoholizmu jako procesu chorobowego, w którym fizyczny defekt wywołany działaniem substancji chemicznej, jaką stanowi alkohol stopniowo się powiększa jest E. M Jellinek. Na tej podstawie wyodrębnił on pięć typów alkoholizmu:


1. Alfa alkoholizm spowodowany przyczynami psychologicznymi występuje tu picie w celu zredukowania napięcia wewnętrznego lub bólu fizycznego. Cechą charakterystyczną jest brak progresji i picie w sposób kontrolowany.
2. Beta alkoholizm, czyli taki sposób picia, w którym brak psychicznego lub fizycznego uzależnienia, jednak alkoholizowanie się powoduje biologiczne wyniszczenie organizmu.
3.Gamma alkoholizm, w którym występuje fizyczne i psychiczne uzależnienie od alkoholu, widoczne zaburzenia w zachowaniu wynikające ze zmian w osobowości.
4. Delta alkoholizm, gdzie objawy są podobne do gamma alkoholizmu, jednak zamiast utraty kontroli picia występuje stała niemożliwość powtarzania się od picia.
5. Epsilon alkoholizm, czyli tzw. Opilstwo okresowe, dipsomania, gdzie występują ciągi pijacze, pijaństwo wielodniowe oraz objawy jak w gamma alkoholizm.

Tagi : ,